Tuesday, February 28, 2012

Mình đang học ở Sings, đợt vừa rồi mua lọ này về tặng mẹ nhưng lại vừa có ng mua tặng lọ giống y hệt
Còn đây là hình em nó:
Xin cảm ơn!


Liên kết tài trợ:

No comments:

Post a Comment